<% '############################################################################ '# '# '# Yazan: Göksel BABA '# Web: www.babaoglu.net '# Msn: goksel@gokselbaba.com '# Mail: goksel@gokselbaba.com '# Her Hakları Göksel BABA'ya Aittir.. Kale Tercüme Web Sayfasız.. '# '# '############################################################################ %> <% If Request.querystring("Send") <> "" Then msg_txt = "İletişim Formu'ndan Gelen Mesaj Bilgileri" msg_txt = msg_txt & "

Ad & Soyad: " & Request.form("FromName") msg_txt = msg_txt & "
Email: " & Request.form("From") msg_txt = msg_txt & "
Telefon: " & Request.form("Firma") msg_txt = msg_txt & "
Mesaj Konusu: " & Request.form("Phone") msg_txt = msg_txt & "

Mesaj:
" & Request.form("mesaj") msg_txt = msg_txt & "
" Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = "mail.kaletercume.com" Mail.From = Request.form("From") Mail.FromName = Request.form("FromName") Mail.AddAddress "info@kaletercume.com" Mail.Subject = "Siteden İLETİŞİM SAYFASINDAN Mesaj Geldi" Mail.IsHTML = True Mail.Body = msg_txt On Error Resume Next Mail.Send If Err <> 0 Then msg = "Mesajiniz Gonderilememistir..Lutfen Tekrar Deneyiniz..Formu Eksiksiz Doldurunuz.!.
" & Err.Description else msg = "Teşekkürler Mesajınız Başarıyla İletildi..." End If End If %> KaleTercüme
<%If Request.querystring("Send") <> "" Then%> <%End If%>

Kale Tercüme
İletişim Formu
Adınız& Soyadınız:
Şirket İsmi:
E-Mail Adresiniz:
Telefon No:
Mesaj Konusu :
Bize İletmek
İstedikleriniz:
<%=msg%> 

Göndereceğiniz form okunup kısa bir süre içinde sizinle iletişime geçilecektir.

                                                                                       Kale Tercüme